pewne podwórko na kościuszki/waryńskiego; kiedyś widziałem w tej wnęce pralkę i pranie i dlatego tam zaszedłem teraz, ale pralki już nie było widać